Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Giá vàng

Bảng giá vàng
Giá vàng ngày hôm nay
Giá vàng ta BTMH
Không tính công chế tác khi mua lại
Hàm lượng

Mua vào
vnd

Bán ra
vnd

99,9% 2616 2643
99,99% 2618 2645
Bảng giá vàng
Giá vàng ngày hôm nay
Giá vàng Ý
Không tính công chế tác khi mua lại
Hàm lượng

Mua vào
vnd

Bán ra
vnd

75% Theo quy chế 2650
Bảng giá vàng
Giá vàng ngày hôm nay
Vàng SJC
Không tính công chế tác khi mua lại
Hàm lượng

Mua vào
vnd

Bán ra
vnd

99,99% 2628 2655

0 nhận xét:

Đăng nhận xét